Έκδοση
3.5-1341
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
6113cc12a27e375e765cfb02d9be4c6a68bf56cf
Αλλαγή συγγραφέα
kostamarino@hotmail.com
Αλλαγή περιγραφής
Gameini database update. Fixes issue 6258, Where's Waldo? The Fantastic Journey missing ingame pointer, and Battleship font. Various small changes.