Έκδοση
4.0-615
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
60179da1a9cb0d12d1c19774058fef757427a4d3
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
ShaderGen: Store light color uniforms as integers.