Έκδοση
4.0-302
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 9 χρόνια
Windows x64 Windows x86 Ubuntu 13.04
Commit
5f72542e0637799092ad1006d16ebad1961020e0
Αλλαγή συγγραφέα
comex
Αλλαγή περιγραφής
Handle screenshot saving in RenderBase.  Removes dependency on D3DX11 for screenshots (texture dumping is still broken).