Έκδοση
3.5-488
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X
Commit
5c4a130688b22459662d15f11324b93fa9382eb9
Αλλαγή συγγραφέα
skidau
Αλλαγή περιγραφής
Added a BluetoothEnumerateInstalledServices call so that the wiimote remembers the pairing.