Έκδοση
4.0-514
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια, 12 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
55491bed2921ebd582be7833a3bd767834b70160
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
PixelShaderGen: Define idot for int4 vectors, too.