Έκδοση
3.5-2432
Διακλάδωση
dc-netplay
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες
Windows x64 Windows x86 Android Mac OS X
Commit
549064149a7981590c08e8f7c3378c7889dfc4d7
Αλλαγή συγγραφέα
comex
Αλλαγή περιγραφής
Refactor SetCpStatus, hopefully fixing breakpoints.

Now it's only called in a single place in each mode.  Normally this is
the GPU thread, because everything needs to be checked when
CPReadPointer changes, and watermarks shouldn't need strict timing so
there's no need to also call it from some other thread.  In
bSyncGPUAtIdleOnly mode, we ignore watermarks, so it's called on the
CPU thread after cpuFifo.CPReadPointer is updated, to check for
breakpoints.