Έκδοση
3.5-405
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 8 χρόνια, 9 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X
Commit
537d5ea9429390f5924f4e2cc3adeef4260370f0
Αλλαγή συγγραφέα
Jordan Woyak
Αλλαγή περιγραφής
Use omp_get_num_procs to set the number of OpenMP threads rather than our core count detection.