Έκδοση
4.0-151
Διακλάδωση
dc-netplay
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες
Windows x64 Windows x86 Android Mac OS X
Commit
4ee55537de1fc27058d17e07166a234d7274eaae
Αλλαγή συγγραφέα
comex
Αλλαγή περιγραφής
Rename SyncGPUAtIdleOnly -> DeterministicGPUSync.

The idea was that it got feedback from the GPU thread only during Idle
and on special occasions rather than constantly, but the special
occasions belied the name, and it was too similar to SyncGPU, which
does something entirely orthogonal (and is not yet compatible).  This
name is more descriptive.