Έκδοση
3.5-221
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X
Commit
4ea4f2eb45071db2f580e1a2f5d2ce2d978a39ae
Αλλαγή συγγραφέα
Lioncash
Αλλαγή περιγραφής
'width' and 'height' parameters of wxBitmapFromMemoryRGBA should be unsigned.

Not a big deal, but it's good to do it for the sake of maintaining practicalities.