Έκδοση
4.0-142
Διακλάδωση
dc-netplay
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες
Windows x64 Windows x86 Android Mac OS X
Commit
4e7789f034ff0b58fb5a1464bbb791c5aab41572
Αλλαγή συγγραφέα
comex
Αλλαγή περιγραφής
Use an explicit variable to wait for the GPU thread...

rather than copying the conditions in the big while loop.  I *think*
this doesn't make a difference unless (a) there's a breakpoint and (b)
the CPU thread gets really unlucky and observes the change to
CPReadPointer but not the immediately following change to
CPReadWriteDistance... but the difficulty of working that out
demonstrates why the change is needed.