Έκδοση
4.0-465
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
46bb54e682286eb5a3ae3d4ecec8ba87716a46d3
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
VertexShaderGen: Remove Sonic Unleashed hack. Doesn't seem to be required anymore.

Either way, even if it's still needed for anything, this is not the correct way to fix the issue.