Έκδοση
4.0-161
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 7 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
455485e50829e9a63ebc37c1004a551b528ebc54
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
PixelShaderGen: Use integer math for sampling textures.