Έκδοση
4.0-523
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
454cceef40c88e474a8e0c2efca862ade0fcd934
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
PixelShaderGen: Fix an issue where small negative z coordinates would underflow when they shouldn't.