Έκδοση
4.0-315
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια
Windows x64 Windows x86 Android
Commit
422c8e2b80cd8a272d29ec37b7cffad5e4b3d513
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
PixelShaderGen: Change the "colors" and "kcolors" uniforms to be integers.