Έκδοση
3.5-1099
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X
Commit
40d919b352a553913f2c1e93e9fa39f2b968b04b
Αλλαγή συγγραφέα
Rodolfo Bogado
Αλλαγή περιγραφής
Implement dual source blending to avoid unneeded alpha pass. this implementation does not work in windows xp (sorry no support for dual source blending there). this should improve speed on older hardware or in newer hardware using super sampling. disable partial fix for 4x supersampling as I'm interested in knowing the original issue with the implementation to fix it correctly. remove the deprecation label from the plugin while I'm working on it.