Έκδοση
4.0-412
Διακλάδωση
dc-netplay
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες
Windows x64 Windows x86 Android Mac OS X
Commit
40b965fcfa421c110b9dc58eb23503bc563c5538
Αλλαγή συγγραφέα
comex
Αλλαγή περιγραφής
Add SyncGPUIfIdleOnly to EFB access and perf queries.