Έκδοση
4.0-168
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
3fee5b33beb4c7f24d8e4cb155a41a1e6eacf4db
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
PixelShaderGen: Use integer math for sampling textures.