Έκδοση
4.0-172
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 6 μήνες
Windows x86 Mac OS X Android
Commit
3d45ec429279052a1ea313ac4975440cdd1b3cac
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
PixelShaderGen: Use integer math for tev konst value.