Έκδοση
3.5-1642
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες
Windows x64 Windows x86 Android Mac OS X
Commit
3b2932011319f501f376f16384c2063fc78dc2d7
Αλλαγή συγγραφέα
Jasper St. Pierre
Αλλαγή περιγραφής
wx: Prevent warnings when compiling with recent versions of g++

g++ tends to think this is a string literal instead of concatenation.