Έκδοση
4.0-144
Διακλάδωση
dc-netplay
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες
Windows x64 Windows x86 Android Mac OS X
Commit
3b245b70d6174c33ac54d0a64e410e64d42ccea2
Αλλαγή συγγραφέα
comex
Αλλαγή περιγραφής
Add SyncGPUIfIdleOnly to EFB access and perf queries.