Έκδοση
3.5-1230
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 8 χρόνια
Mac OS X
Commit
39a7096711fa991e78fe297960137941b52120eb
Αλλαγή συγγραφέα
Ryan Houdek
Αλλαγή περιγραφής
Extend our OSD class to support callbacks on init, onframe, and shutdown.