Έκδοση
3.5-2143
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 6 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
3968a5d169fd7501b5b7acafed05861f7351333f
Αλλαγή συγγραφέα
Pierre Bourdon
Αλλαγή περιγραφής
Merge branch 'wii-network'

210 commits, more than 2 years of work, one of the most awaited features for
Dolphin.

Thanks a lot to Matthew Parlane and Shawn Hoffman for their work on
wii-network.

There are still a few rough edges, expect some bugs, maybe some regressions.
Please do as much testing as you can.