Έκδοση
4.0-445
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
3834c273c5cb51dcfc97b323813d7195f4fc4c3d
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
PixelShaderGen: Use integer math for TEV combiners. Things are still broken.