Έκδοση
4.0-214
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες
Windows x64 Windows x86
Commit
3667fb26e77dfed0e2df4ee25f552f96eb38071a
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
PixelShaderGen: Change indirect texture matrix uniforms to use integers.