Έκδοση
3.5-2314
Διακλάδωση
dc-netplay
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες
Windows x64 Windows x86 Android Mac OS X
Commit
357bcf77f330cc8434c7de1912b96574c98af3ce
Αλλαγή συγγραφέα
comex
Αλλαγή περιγραφής
Refactor SetCpStatus, hopefully fixing breakpoints.

Now it's only called in a single place in each mode.  Normally this is
the GPU thread, because everything needs to be checked when
CPReadPointer changes, and watermarks shouldn't need strict timing so
there's no need to also call it from some other thread.  In
bSyncGPUAtIdleOnly mode, we ignore watermarks, so it's called on the
CPU thread after cpuFifo.CPReadPointer is updated, to check for
breakpoints.