Έκδοση
4.0-490
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
32dcd84ea6a41449fe4029aa113ce77c32a4b2e8
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
PixelShaderGen: Fix an issue where small negative z coordinates would underflow when they shouldn't.