Έκδοση
4.0-158
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 7 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
3235b0220b9968dddf2e65fe1ff4c6f801c40db6
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
OGL: Force highp for integers.