Έκδοση
4.0-597
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 9 χρόνια, 8 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
2b21a029aa27650cc233c40653b81adfc3f4ab1d
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
PixelShaderGen: Fix an issue where small negative z coordinates would underflow when they shouldn't.