Έκδοση
4.0-457
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
29ff51ada7c164cf637466fa75f7a7a5fc165fe6
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
ShaderGen: Store material uniforms as integers.