Έκδοση
4.0-205
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες
Windows x64 Windows x86
Commit
29bc1268b8cea0d7eaeb989774c0808310b53d2e
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
PixelShaderGen: Use integer math for TEV combiners. Things are still broken.