Έκδοση
4.0-607
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια
Windows x64 Windows x86 Android Mac OS X
Commit
28ce67526d6c6589cdeea45b7a86655d0f00d055
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
PixelShaderGen: Use integer math for indirect tev stage texcoord calculation.