Έκδοση
5.0-20415
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 6 μήνες
Windows x64 Windows ARM64 macOS (ARM/Intel Universal) Android
Commit
2869a4c168b4ade9f647543132b4e98f7b87c5bf
Αλλαγή συγγραφέα
Mai
Αλλαγή περιγραφής
Merge pull request #12278 from JosJuice/jitarm64-gpr-loop

JitArm64: Optimize Arm64GPRCache::FlushRegisters/FlushCRRegisters