Έκδοση
4.0-141
Διακλάδωση
dc-netplay
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες
Windows x64 Windows x86 Android Mac OS X
Commit
280cc437f6fcf60e48868418abdb18fb1c7e341a
Αλλαγή συγγραφέα
comex
Αλλαγή περιγραφής
ProcessFifoEvents shouldn't read interrupt*Waiting in bSyncGPUAtIdleOnly mode.

Those don't correspond to CoreTiming events in that mode anwyay.