Έκδοση
5.0-12255
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα
Windows x64 macOS Android
Commit
23ecda7ed0ac46fdd568ec06d1432746605ddcde
Αλλαγή συγγραφέα
Tilka
Αλλαγή περιγραφής
Merge pull request #8931 from JosJuice/use-isdateldisc

DiscIO: Use Volume::IsDatelDisc in VolumeVerifier