Έκδοση
3.5-204
Διακλάδωση
tev_fixes
Ημερομηνία
πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X
Commit
200dcf9c6c2bd3a596cbc6d40cfcb82959f2383e
Αλλαγή συγγραφέα
NeoBrainX
Αλλαγή περιγραφής
Fix some potential issues when blending on EFB formats without alpha. Clean up state transition tables.

This commit is a cherry-pick of revision 6870c1fdd55c from master to tev_fixes. Previous commits with similar but slightly incorrect changes have been reverted with this commit.