Έκδοση
3.5-657
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 11 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X
Commit
1f73651a7a897a0741030cf107601f939699b537
Αλλαγή συγγραφέα
NeoBrainX
Αλλαγή περιγραφής
VideoSoftware: Do not clear the depth buffer on EFB copy clears when depth writing is disabled.