Έκδοση
4.0-4203
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 5 χρόνια, 10 μήνες
Windows x64 Android Ubuntu 13.04 Mac OS X
Commit
1d1942dde9605785c3486c70b08aebe74730ca94
Αλλαγή συγγραφέα
skidau
Αλλαγή περιγραφής
Merge pull request #1536 from skidau/fifo-overflow

Fifo overflow fix

The idea behind separating the CPU and GPU thread path is to prevent two threads executing the same function (SetCPStatusFromCPU) at the same time. The CPU thread gets to that function via GetherPipeBursted and the GPU thread gets there via SetCPStatusFromGPU. I wrote the original (factored) version as I like to keep code duplication to a minimum. This worked most of the time but not all of the time. It was a good move to s