Έκδοση
4.0-390
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια
Windows x64 Windows x86 Android
Commit
1b7d1676fc41cf74aad7981e8a4e5eff9ddfc889
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
PixelShaderGen: Treat UV coordinates like S17.7 integers (they're still stored as float, though).