Έκδοση
3.5-1196
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 8 χρόνια, 7 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X
Commit
195336021f7890cc4a308b4437bd0f3e083cfc0a
Αλλαγή συγγραφέα
Lioncash
Αλλαγή περιγραφής
Fix a few typos in the comments/logging in VideoDX9, VideoCommon, and VideoSoftware projects.

See Render.cpp, PixelShaderGen.cpp, and PixelShaderManager.cpp for most of the changes.

See VertexShaderManager.cpp for a logging typo fix.

See SWRenderer.cpp for a small typo fix for a message that gets swprintf'd in DrawDebugText.

See SWVertexLoader.cpp for a typo fix of an assert message.

Should slightly improve the readability of some of those files.