Έκδοση
3.5-351
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X
Commit
147b500d2de12cbcd4d0e535dfb90e2809686cb6
Αλλαγή συγγραφέα
kostamarino@hotmail.com
Αλλαγή περιγραφής
Gameini database update/additions of Sega Soccer Slam, Tomb Raider Underworld, Zapper, SAMURAI WARRIORS KATANA and Tales of Symphonia projection hack. For Tales of Symphonia the preset projection hack values eliminate double image on characters and unlike the previous ones they don't cause any issues and they work with all graphic backends (the main menu text was missing previously and it didn't work with d3d11). It is not enabled by default though, you will have to manually select it like before.