Έκδοση
3.5-1599
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
13f30d1d1d2a7124c1046daf0ff59a2b26b0a7b6
Αλλαγή συγγραφέα
lioncash
Αλλαγή περιγραφής
[Android] Simplify GameListFragment.Fill a little bit.

Made the filtering check against a HashSet of specified supported extensions.
Not only does this get rid of the multitude of checks for extensions in the if-statement, but it also makes for less typing in the future if new file extensions/formats are used. Simply add the extension to support to the set, and you're done.