Έκδοση
5.0-5562
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 3 χρόνια
Windows x64 Android
Commit
106539f346e94981febc45953b0a52cb47a1512e
Αλλαγή συγγραφέα
Leo Lam
Αλλαγή περιγραφής
Merge pull request #6083 from Helios747/clang

Update Contributing.md to warn Windows users about line endings