Έκδοση
4.0-215
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες
Windows x64 Windows x86
Commit
0f233a9161a88c177d3efecde0fe0a56ccc63f9e
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
PixelShader: Store fog color as an integer.