Έκδοση
3.5-1737
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
0eaea5f4dfbd5e41ba951e969a3f7c9ca9ee9f54
Αλλαγή συγγραφέα
Jasper St. Pierre
Αλλαγή περιγραφής
IniFile: Remove support for comments anywhere but the beginning of lines

The MS INI parser and most other INI parsing libraries APIs only support
comments at the beginning of lines. Right now, some Game INI files use sections
like:

  [OnFrame]#Add memory patches here

But these section headers are parsed separately, so this should not break
them.