Έκδοση
3.5-1706
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
0e0f0aec6eb083134992d16bcd22be5a56218a78
Αλλαγή συγγραφέα
Jasper St. Pierre
Αλλαγή περιγραφής
Core: Remove dead code

We never call SetState with CORE_UNINITIALIZED, and always call
Core::Stop() directly.