Έκδοση
3.5-410
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 8 χρόνια, 9 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X
Commit
0cdd4434b9ce7f6b34d32f79c5fe23eb61602b52
Αλλαγή συγγραφέα
Jordan Woyak
Αλλαγή περιγραφής
Removing destination on rename when source isn't present doesn't make sense. IOCTL_RENAME_FILE still might not be totally correct.

Fixes issue 5440.