Έκδοση
4.0-436
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
0bab3aaf9c04eed1f79b2867fdf23d03283aa1d1
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
OGL: Force highp for integers.