Έκδοση
4.0-311
Διακλάδωση
Triforce
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες
Windows x64 Windows x86
Commit
0ac41c203a39c15a8dcc44ab9eef32b5cdc3856f
Αλλαγή συγγραφέα
crediar
Αλλαγή περιγραφής
IMPORTANT:

Dolphin will now only look for the correct game IDs of the Triforce games!
If you are not using the right game ID Dolphin will use default controls.

Added user paths for Triforce
Moved DI-AMBaseboard code to its own file: AMBaseboard.cpp
Rewritten the DI-AMBaseboard code
Updated code to use the File interface for file access
All Triforce files will now be stored in the User's directory
Updated code syntax
Added multiple comments