Έκδοση
4.0-165
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 6 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X
Commit
09ca68acb29f9b6c5c8110926745a0182bcb6199
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
OGL: Force highp for integers.