Έκδοση
3.5-1081
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες
Mac OS X
Commit
0994a5828d5a4528aa65f7dd7c6733a33445a675
Αλλαγή συγγραφέα
NeoBrainX
Αλλαγή περιγραφής
VideoSoftware: Improve fog range adjustment by using less magic and more comments.